FecoM::IT Experts::História firmy


Loading, please wait...

ICT PARTNERS
Progress OpenEdge Oracle PHP MySQL JQuery Wamp Sun Java Google
ICT PARTNERS
IBM Sybase Borland dBase Adobe Intel AMD Debian Linux RedHat Linux VMWare


  Software + Hardware + Webdesign + Services + Consulting
     História firmy sa datuje k Augustu 1988, keď sme začali na 8-bitovom počítači Sinclair ZX Spectrum 48k+ s CPU Z80A vyvíjať prvý program napísaný v jazyku BASIC. Neskôr sa pridali programy písane v ASM (strojovom kóde) procesora Z80.

     V roku 1991 sme prešli vývojom programov pre PC XT/AT 286/386/486 v programovacích jazykoch GWBASIC, Pascal, C/C++ a strojovom kóde procesorov Intel 286/386/486.

     V rokoch 1994-1998 sme vyvíjali software založený na platforme Borland C/C++ s grafickou nadstavbou Fastgraph 3.0, kôli podpore vysokého rozlíšenia obrazu SVGA (800x600) resp. XGA (1024x768) na platforme MS/DOS.

     V rokoch 1998-1999 sme ako externý dodávateľ pre firmu ICOS a.s. Košice pracovali na vývoji podnikového informačného systému pre vtedajšie Slovenské telekomunikácie, a.s. Software bol naprogramovaný v jazykoch Microsoft Visual C/C++ a Microsoft Visual Basic 5.0.

     Od roku 2001 sme začali vyvíjať informačné systémy v prostredí Progress 4GL 9.1B pre belgickú firmu INSIDE Communication BVBA. Prevažne pre zákaznikov z oblasti textilného priemyslu.

     Od roku 2002 sme ako externý dodávateľ v spolupráci s firmou Delta E.S. Košice významnou mierou prispeli k vývoju časti podnikového informačného systému pre vtedajšie Slovenské elektrárne a.s. (MARK IV - MTZ,Fakturácie,Logistika) v prostredí Oracle Forms&Reports 4.5/Designer2000. Od roku 2003 sme riešili migráciu všetkých IS na novú platformu Oracle Forms&Reports 6/Designer6i. Neskôr v roku 2004 sme sa zúčastnili na vývoji nového CRM systému založeného na technológiach Java 2 Enterprise Edition a Java ServletPages a Oracle DB.

     V rokoch 2005-2006 sme zanalyzovali, vypracovali návrh a vytvorili program pre vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním a správou bytových a nebytových priestorov. S týmto programom sme vykonali vyúčtovanie služieb vo viac ako 4500 bytových jednotkách a 70 nebytových priestoroch patriacich pod správu OSBD Trebišov (lokality: Trebišov, Sečovce, Michaľany, Kráľovský Chlmec, Borša, Veľký Horeš, Somotor, Streda nad Bodrogom, Čierna nad Tisou, Veľké Kapušany and Hraň).

     V rokoch 2007-2008 sme sa podielali na vytvorení programového vybavenia pre uskutočnenie konverzie údajov z pôvodného informačného systému Financial 2000 na nový IS Oracle E-Business Suite 12 pre firmy U.S.Steel Košice s.r.o a U.S.Steel Serbia d.o.o.

     V roku 2008 sme zapracovali expedičné procesy firmy VULKMONT a.s. do návrhu a realizácie nadstavby IS Financial 2000 s použitím napojenia na vážny server, ktorý zhromažďuje dáta z vážení na elektronických váhach. Zároveň sme prispeli k zníženiu nákladov na fakturáciu expedovaného materiálu návrhom nového spôsobu hromadnej fakturácie.

     Od roku 2005 intenzívne spolupracujeme na prerábke komplexného podnikového programového vybavenia pre nášho obchodného partnera spoločnosť CHIRASYS s.r.o. Naša firma vykonáva analýzu, návrh a vývoj i úpravu programov v grafickom prostredí MS Windows IBIS V2 GUI vychádzajúc zo základného kameňa - pôvodnej textovej verzie IBIS TTY, ktorá bola vyvinutá ešte v časoch, keď programy podporovali iba textový výstup a bežali na termináloch alebo v systéme MS/DOS. Pri tomto vývoji súbežne zapracovávame nové zmeny rovnako do pôvodnej TTY verzie. Zabezpečujeme synchronizáciu zmien a odstraňovanie chýb vzniklých vplyvom zvyšovania zložitosti a rastu tohto ERP systému. Celý je založený na platforme Progress 9.1E. Momentálne sme prešli na novšiu verziu Progress OpenEdge 10.1BENGGERCZEPLN
Valid CSS!
Tag list
ICT hardware software webdesign služby services consultation money profit obchod business vyvoj development informacne technologie information technologies IT solution riešenia bespoke zákazník customer solution riesenie official oficialny web site PHP SQL database computer systems investment experts marek feco fečo ing. prešov presov FECOM experti investície najlepší oficiálna databázy počítače systémy
<bgsound src="FECOMPlay.swf" loop="infinite">