FecoM::IT Experts::Licenčné podmienky a autorské práva


Loading, please wait...

ICT PARTNERS
Progress OpenEdge Oracle PHP MySQL JQuery Wamp Sun Java Google
ICT PARTNERS
IBM Sybase Borland dBase Adobe Intel AMD Debian Linux RedHat Linux VMWare


  Software + Hardware + Webdesign + Services + Consulting
Celý obsah týchto web stránok je chránený podľa:
- autorského zákona 1)
- zákona o ochranných známkach 2)
- a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o nekalej súťaži 3)

Zdrojové texty, fotografické, grafické a iné diela, ktoré sa na týchto webových stránkach nachádzajú sú chránené každé zvlášť aj vcelku vrátane ich usporiadania.

Bez preukázateľného súhlasu majiteľa autorských práv - firmy FECOM ICT s.r.o. je výslovne zakázané ich kopírovanie a ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom.

Niektoré komponenty môžu obsahovať skryté ochranné prvky, ktoré budú použité v občiansko-právnom aj trestno-právnom konaní proti neoprávneným osobám.

Legenda:
1) Zákon č.618/2003 Z.z. v znení č. 84/2007 Z.z., 220/2007 Z.z.
2) Zákon č.55/1997 Z.z. v znení č. 577/2001 Z.z., 14/2004 Z.z., 344/2004 Z.z.
3) Zákon č.513/1991 Z.z. v znení neskorších úprav a predpisovENGGERCZEPLN
Valid CSS!
Tag list
ICT hardware software webdesign služby services consultation money profit obchod business vyvoj development informacne technologie information technologies IT solution riešenia bespoke zákazník customer solution riesenie official oficialny web site PHP SQL database computer systems investment experts marek feco fečo ing. prešov presov FECOM experti investície najlepší oficiálna databázy počítače systémy
<bgsound src="FECOMPlay.swf" loop="infinite">